Chwilio'r wefan
English

Uned yn St.David's, New Cut Road, Abertawe

AR OSOD: Uned gragen yn barod i'w gosod.

Unit at New Cut Road

Cyfeiriad: Uned yn St David's, New Cut Road, Abertawe SA1 2DN
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Dawsons rhif ffôn cyswllt 01792 478908
Maint: 2,078 troedfedd sgwâr/193 metr sgwâr
Pris rhentu: £23,000 y flwyddyn

Sylwadau

Yn fyr mae'r eiddo'n cynnwys uned gragen yn barod i'w gosod ac mae'n cael ei defnyddio fel fflat arddangos ar hyn o bryd ac at ddibenion storio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM