Chwilio'r wefan
English

Un o sêr Dirty Sanchez i gyflwyno dosbarth meistr yng ngŵyl fwyd Abertawe

Matt Pritchard, o'r gyfres deledu Dirty Vegan, yw'r pen-cogydd enwog diweddaraf sydd wedi'i gyhoeddi ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Croeso eleni.

dirty vegan

Bydd y pen-cogydd a'r athletwr o fri, a oedd yn ddyn blaen y gyfres MTV, Dirty Sanchez, cyn symud ymlaen i fod yn gyflwynydd sioe goginio feganaidd y BBC, Dirty Vegan, yn rhannu ei hoffter at fwyd blasus a wnaed o blanhigion yn yr ŵyl ddydd Sadwrn 29 Chwefror. 

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Croeso yn ŵyl ddeuddydd am ddim sy'n dathlu popeth Cymreig gan gynnwys ei chynnyrch ardderchog, ac fe'i cynhelir yng nghanol dinas Abertawe ddydd Sadwrn 29 Chwefror a dydd Sul 1 Mawrth.

Bydd Matt Pritchard yn rhannu'r pleser a geir wrth baratoi prydau feganaidd, hawdd eu coginio yn ei arddangosiad yng Nghegin Croeso yn Stryd Portland y ddinas, ddydd Sadwrn 29 Chwefror am 1pm. Yn dilyn hyn bydd yn cynnal sesiwn holi ac ateb gyda chynulleidfa am 2pm ym Marchnad Abertawe, pan fydd Matt hefyd yn llofnodi copïau o'i lyfr,The Dirty Vegan.

Dywedodd y Dirty Vegan, Matt Pritchard, "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan yng Ngŵyl Bwyd a Diod Croeso, a rhannu fy hoffter at fwyd anhygoel a wnaed o blanhigion sy'n blasu'n BANGING!"

"Mae'r daith o Dirty Sanchez i Dirty Vegan wedi bod yn anhygoel, a dwi'n edrych 'mlaen i rannu fy stori, a chwrdd â chynifer o feganiaid neu bobl sy'n awyddus i wybod mwy am fwyd feganaidd â phosib yn Abertawe, a dangos sut mae'r bwyd anhygoel, maethlon hwn sy'n rhoi cymaint o egni i chi, yn addas ar gyfer pawb!"

Mae brwdfrydedd Pritchard tuag at fywyd yn wirioneddol heintus, ac yn canolbwyntio ar fwyd da a chyflawniadau chwaraeon eithriadol. Mae'n credu mewn dathlu'r pleser a geir mewn prydau blasus, lliwgar a ffres a wnaed o blanhigion ac sy'n hawdd eu coginio gartref.

Mae'r Dirty Vegan yn ymuno â rhestr drawiadol o ben-cogyddion, gan gynnwys hoff ben-cogydd Ffrengig y genedl, Jean-Christophe Novelli, a fydd yn arwain arddangosiadau'r ŵyl ddydd Sul 1 Mawrth.

Trefnir y digwyddiad am ddim gan Gyngor Abertawe. Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at groesawu'r Dirty Vegan, Matt Prichard, at ein rhestr wych o ben-cogyddion sy'n arddangos yng ngŵyl Croeso eleni. 

"Rwy'n siŵr y bydd arddangosiad Matt ynghyd â'r sesiwn holi ac ateb yn helpu pobl i ailfeddwl am fwyd a wnaed o blanhigion a'u hysbrydoli i roi cynnig ar bryd feganaidd.

"Mae digwyddiadau megis Gŵyl Bwyd a Diod Croeso yn rhoi cyfleoedd i arddangos rhywfaint o'r bwyd a'r ddiod ragorol a gynhyrchir yn lleol a ledled Cymru, a hefyd ddenu pobl i ganol y ddinas trwy gynnig rhywbeth newydd iddyn nhw. Yna mae ganddyn nhw'r fantais o roi cynnig ar y ryseitiau gartref gan ddefnyddio'r cyfoeth o fwyd ffres lleol sydd ar gael ar garreg eu drws gan gynnwys Marchnad Abertawe - a enwebwyd yn swyddogol fel Marchnad Dan Do Fawr Orau y DU ar gyfer 2020.

Am restr lawn o'r arddangosiadau coginio ac am ragor o wybodaeth am ŵyl am ddim Bwyd a Diod Croeso, ewch i www.croesobaeabertawe.com

Wedi'i bweru gan GOSS iCM