Chwilio'r wefan
English

Hysbysiadau adeiladu

Mae hysbysiadau adeiladu yn caniatáu i waith gael ei wneud heb yr angen i gyflwyno cynlluniau llawn. Maent yn addas ar gyfer gwaith bach ac yn caniatáu i chi ddechrau gwaith yn gyflym.

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer y rhan fwyaf o waith adeiladu domestig lle nad oes unrhyw garthffosydd.

Ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer siopau na swyddfeydd, na chodi adeilad newydd ar stryd breifat. Ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer gwaith ger carthfos nac ar ben carthffos.

Sut mae gwneud cais

Dylech ffonio Rheoli Adeiladu Abertawe ar 01792 635636 neu e-bostio rheoliadeiladau@abertawe.gov.uk i gael dyfyniad cystadleuol. Mae gwybodaeth am sut i wneud taliad ar ein tudalen Ffioedd.

Dylech gyflwyno'r cais hysbysiad am waith adeiladu yn ogystal â'r ffi gywir o leiaf dau ddiwrnod cyn eich dyddiad dechrau arfaethedig. Mae'r hysbysiad adeiladu'n gymwys am dair blynedd i'r dyddiad hwn oni bai eich bod wedi dechrau ar y gwaith.

Os ydych yn cyflwyno cynnig am adeilad newydd neu estyniad dylech gynnwys cynllun safle.

Gallwch bostio'r cais i Reoli Adeiladu Abertawe neu ddod ag ef i'r Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig.

Beth nesaf?

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen a'r tâl gywir gallwn ofyn am fanylion pellach gennych megis cyfrifiadau neu gynlluniau dylunio strwythurol.

Bydd y gwaith yn cael ei arolygu gan un o'n swyddogion wrth iddo gael ei gwblhau. Byddant yn dweud wrthych os nad yw'r gwaith yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu.

Caniatâd cynllunio

Cofiwch, gall hefyd fod angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer y gwaith. Os felly, bydd angen i chi wneud cais a derbyn caniatâd cyn i chi ddechrau ar y gwaith. Mae ffurflenni cais a gwybodaeth ar gael ar ein tudalennau cynllunio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM