Chwilio'r wefan
English

Cae 3G pob tywydd ar gyfer ysgol gam yn agosach

Mae cae 3G maint llawn, pob tywydd, newydd ar gyfer disgyblion Ysgol yr Olchfa a'r gymuned gam yn agosach at gael ei gyflwyno.

Olchfa logo

Gwnaed cynnig ar gyfer darn o dir a nodwyd gan Gyngor Abertawe a llywodraethwyr yr ysgol fel tir dros ben. Byddai peth o'r arian a godir o'i werthu'n cael ei ailfuddsoddi mewn darparu'r cyfleuster chwaraeon newydd.

Yn ogystal â thalu am y cae o'r radd flaenaf hwn, byddai arian hefyd yn mynd tuag at Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y cyngor, lle bydd £150m yn cael ei wario ar wella adeiladau ysgolion ar draws Abertawe yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Cyhoeddwyd y cynlluniau, a gefnogir gan yr ysgol, yn 2016 am y tro cyntaf. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a gefnogwyd gan Gabinet y cyngor yn 2018, cafodd y tir ei hysbysu y llynedd.

Bydd angen caniatâd cynllunio ar unrhyw ddatblygiad ar y tir dros ben, a fydd yn rhoi cyfle arall i breswylwyr lleol fynegi eu barn.

Bydd gan yr ysgol ddau gae pêl-droed a rygbi traddodiadol o hyd, yn ogystal â'r cae 3G newydd.

Bydd adroddiad i geisio cymeradwyaeth am y gwerthiant yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yr wythnos hon.

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflwyno a Pherfformiad, "Rydym wedi bod yn gweithio gydag Ysgol yr Olchfa a'i llywodraethwyr i werthu tir dros ben ac i wella ei chyfleusterau chwaraeon. Bydd y cynnig a ystyrir gan y Cabinet yn cyflawni'r ddau nod hynny."

Meddai Pennaeth Ysgol yr Olchfa, Hugh Davies, "Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau gwaith ar gae 3G maint llawn a fydd yn gwella'r cyfleusterau chwaraeon ar gyfer ein holl ddisgyblion a'r gymuned leol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM