Chwilio'r wefan
English

Eirlys, sy'n 86 oed, yn defnyddio'i ffon lolipop am y tro olaf ar ôl 25 o flynyddoedd

Am dros 25 o flynyddoedd mae Eirlys Morgan wedi sicrhau bod plant Brynmill yn cyrraedd yr ysgol ac yn dychwelyd adref yn ddiogel.

Eirlys_lollipop

Ond ar ôl cyrraedd 86 oed mae wedi penderfynu defnyddio'r ffon lolipop am y tro olaf.

Mae Eirlys wedi rheoli'r un groesfan gyferbyn â thafarn Rhyddings ers mis Hydref 1994, boed law neu hindda.

Yn ystod y cyfnod hwnnw ni chafwyd unrhyw ddamweiniau, diolch i'w gwyliadwriaeth a'i hymagwedd dim dwli at fodurwyr.

I nodi ei diwrnod olaf ar batrol, roedd yn westai anrhydeddus mewn gwasanaeth yn Ysgol Gynradd Brynmill.

Meddai Eirlys, "Bydda i'n gweld eisiau'r plant fwyaf. Roeddwn i yma pan roedd mamau sydd bellach yn dod â'u plant i'r ysgol yn ddisgyblion eu hunain."

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Hoffwn ddiolch i Eirlys am ei blynyddoedd o wasanaeth i'r ysgol ac rwy'n gobeithio y bydd hi'n mwynhau ei hymddeoliad."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM