Chwilio'r wefan
English

Cabinet yn cymeradwyo cynllun rhyddhad ardrethi busnesau ar gyfer manwerthwyr y ddinas

Bydd tua 1,300 o fusnesau manwerthu yn Abertawe yn derbyn cymorth ariannol gyda'u hardrethi busnes.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cymeradwyo'r cynlluniau i gael mynediad at gyllid gwerth £2.3 miliwn o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru fel y gellir cynorthwyo llawer o siopau, tafarndai, bwytai a chaffis sydd ar stryd fawr y ddinas.

Llywodraeth Cymru sy'n pennu ardrethi busnes ond mae'n ymestyn ei Chynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Dan y cynllun, a fydd yn cael ei reoli yn Abertawe gan y cyngor, bydd busnesau manwerthu cymwys sydd â gwerth ardrethol o £50,000 neu lai yn cael cymorth gyda'u biliau.

Gosodir y meini prawf gan Lywodraeth Cymru ac mae'r cynllun ar gyfer eiddo manwerthu megis siopau, tafarndai, bwytai a chaffis. 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Y buddiolwyr fydd y busnesau bach neu fusnesau annibynnol sydd mor bwysig i Abertawe.

"Rydym yn amcangyfrif bod tua 1,300 o fusnesau'n gymwys ar gyfer y gefnogaeth felly mae hyn yn newyddion gwych i sector manwerthu'r ddinas.

"Mae'r trawsnewidiad mwyaf a welwyd ers cenedlaethau yn digwydd yng nghanol ein dinas a gall pobl weld gwelliannau wythnos ar ôl wythnos.

"Mae'n gyfnod hynod gyffrous i Abertawe a bydd hyn yn helpu i gynnal y momentwm."

Yn y mwyafrif o achosion bydd y cyngor yn nodi adeilad eiddo manwerthu cymwys o'i gofnodion ac yn dyfarnu'r cymorth ardrethi'n awtomatig.

Pan na all y cyngor fod yn sicr bod busnes yn gymwys yna rhoddir ffurflen gais ffurfiol i'r perchennog ei chwblhau.

Dywedodd Russell Greenslade, Prif Weithredwr BID Abertawe, "Mae hwn yn newyddion i'w groesawu'n fawr gan BID Abertawe a'n busnesau yng nghanol y ddinas a fydd yn gymwys.

"Mae'n gyfnod heriol i'r stryd fawr ar hyd ac ar led y wlad a gall y cynlluniau rhyddhad ardrethi busnesau chwarae rôl bwysig wrth leihau costau llinell isaf, gan roi mwy o sicrwydd ac ymarferoldeb i fusnesau.

"Rydyn ni'n gweld y gwaith caled y mae ein busnesau ardal BID yn ei wneud i gadw canol y ddinas yn fywiog ac yn ddeniadol, ac yn BID Abertawe rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn i'w cefnogi yn hyn o beth.

"Rydym yn hynod falch o weld brwdfrydedd Cyngor Abertawe dros y cynllun synhwyrol hwn, a fydd, ynghyd â'r buddsoddiad adfywio parhaus yng nghanol y ddinas, yn helpu i sicrhau bod ein strydoedd mawr yn addas ar gyfer y dyfodol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM