Chwilio'r wefan
English

Llyfrgelloedd yn codi awch bwyd ar bawb ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi

Bydd arogl pice ar y maen blasus yn rhai o lyfrgelloedd Abertawe wrth i'r ddinas ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Library reading

Anogir preswylwyr lleol i fynd â danteithion traddodiadol i'r lleoliadau sy'n cymryd rhan i ddangos eu sgiliau pobi.

Mae'n rhan o raglen ehangach o ddigwyddiadau a gynhelir gan wasanaeth llyfrgelloedd Cyngor Abertawe i ddathlu diwrnod nawddsant Cymru ac i ddathlu'r iaith Gymraeg.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n braf gweld staff a defnyddwyr ein llyfrgell yn dathlu iaith, diwylliant a threftadaeth y wlad.

"Mae ein staff yn gweld Dydd Gŵyl Dewi eleni fel cyfle gwych i ychwanegu at eu gweithgareddau pob dydd i gefnogi'r iaith Gymraeg trwy ei hyrwyddo a dangos yr amrywiaeth wych o lyfrau Cymraeg a deunyddiau eraill sydd ganddynt i ymwelwyr.

"Mae ein llyfrgelloedd yn ganolog i'n cymunedau ac mae'r gweithgaredd hwn yn dangos eu bod yn gwneud llawer mwy na chynnig llyfrau erbyn hyn!"

Bydd y llyfrgelloedd sy'n cynnal eu cystadlaethau pobi pice ar y maen eu hunain yn cynnwys Townhill (27 Chwefror, 12pm yng Nghanolfan y Ffenics), Pennard (28 Chwefror, 10.30am), y Llyfrgell Ganolog (1 Mawrth, 11am), Pontarddulais (2 Mawrth, 1pm) a Thre-gŵyr (2 Mawrth, 11am).

Bydd gweithgareddau eraill y llyfrgelloedd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi'n cynnwys sesiwn grefftau yn Llyfrgell Brynhyfryd o 3.30pm ar 26 Chwefror, cwis yn Llyfrgell Townhill o 10am a 3.30pm ar 2 Mawrth a sgwrs am furluniau Cofiwch Dryweryn yn Llyfrgell Clydach o 11am ar 3 Mawrth.

Wyddech chi?Gellir galw pice ar y maen yn bice bach, cacennau cri a theisennau gradell.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM