Chwilio'r wefan
English

Cytiau traeth eiconig ar fin cael eu dyrannu

Bydd cannoedd o breswylwyr y ddinas ar bigau'r drain wrth iddynt aros i glywed a yw eu cais i rentu un o gytiau traeth Bae Langland ar gyfer yr haf wedi bod yn llwyddiannus.

Beaches-Langland-Day Huts

Roedd preswylwyr wedi cael cyfle i wneud cais am un o'r cytiau gwyrdd a gwyn hawdd eu hadnabod sy'n rhoi golygfa fendigedig iddynt o un o faeau hardd Gŵyr.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gyfer y cytiau traeth oedd 6 Chwefror. Cafwyd cyfanswm o 120 o geisiadau ar gyfer y 57 o gytiau a oedd ar gael y llynedd. Eleni, cafwyd mwy na 300.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae ein cytiau traeth eiconig yn Langland wedi bod yn rhan o'r bae ers degawdau.

"Gan eu bod mor boblogaidd, mae angen i ni dynnu enwau o het bob blwyddyn er mwyn sicrhau ein bod yn eu dyrannu'n deg.

"Bydd ymgeiswyr lwcus yn gallu dewis o amrywiaeth o gyfnodau rhentu a byddwn yn dweud wrth ymgeiswyr a ydynt wedi bod yn llwyddiannus."

Roedd opsiynau rhentu'n cynnwys cytundebau tenantiaeth tri mis, pedwar mis a deg mis, gan ddechrau o fis Ebrill

Wedi'i bweru gan GOSS iCM