Chwilio'r wefan
English

Gŵyl Croeso - yr hyn y mae angen i chi ei wybod...

Gŵyl ddeuddydd sy'n dathlu popeth Cymreig yw digwyddiad Croeso. Fe'i cynhelir yng nghanol dinas Abertawe ddydd Sadwrn 29 Chwefror a dydd Sul 1 Mawrth 2020, 11am - 4pm.

Croeso festival Jean-Christophe Novelli

Trefnir y digwyddiad am ddim gan Gyngor Abertawe. Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y digwyddiad hwn yn Abertawe.

 

"Mae'n gyfle gwych i arddangos ein bwydydd a'n diodydd blasus lleol ac i ddenu pobl newydd i ganol y ddinas i weld y pen-cogyddion wrthi'n coginio a phrofi rhywbeth newydd yn Abertawe."

Bydd digwyddiad eleni'n cynnwys diwylliant Cymreig lleol o'r radd flaenaf, gan gynnwys:

Arddangosiadau Coginio

Dydd Sadwrn 29 Chwefror: Stryd Portland

·       11am: Nerys Howell, Ymgynghoriaeth Bwyd Howell ac Awdur Cymru ar Blât

·       12pm: Siân Day a Rob Bowen, a gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol My Kitchen Rules ar Channel 4

·       1pm: The Dirty Vegan, Matt Pritchard

·       2pm: Michelle Evans-Fecci, cystadleuydd ar The Great British Bake Off 2019.

·       3pm: Imran Nathoo, a gyrhaeddodd rownd gogynderfynol Masterchef 2019.

Dydd Sadwrn 29 Chwefror: Marchnad Abertawe

·       10:15am: Colin Lewis, The Cliff, Southgate

·       11:15am: Helen Wilson, Pen-cogydd bwyd a wnaed o blanhigion

·       12:15pm: Nerys Howell, Ymgynghoriaeth Bwyd Howell ac Awdur Cymru ar Blât

·       1:15pm: Siân Day a Rob Bowen, a gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol My Kitchen Rules ar Channel 4

·       2pm: The Dirty Vegan, Matt Pritchard - Sesiwn Holi ac Ateb a Llofnodi Llyfrau

·       3pm: Ragsy

Dydd Sul 1 Mawrth: Stryd Portland

·       11am: Jack Brown, Gwesty'r Marriott

·       12pm: Jean-Christophe Novelli

·       1pm: Katie Davies a gyrhaeddodd rownd gogynderfynol Best Home Cook 2018 ar y BBC

·       2pm: Jean-Christophe Novelli

·       3pm: Colin Lewis, The Cliff, Southgate

Adloniant Byw

Cyflwynir gan Helens Enser Morgan.

Dydd Sadwrn 29 Chwefror

·       11.30am: Ysgol Gynradd Pennard- Twmpath Dawnsio Gwerin Cymreig

·       12pm: Jermin Productions

·       12.30pm: Côr Tŷ Tawe

·       1pm: Ragsy

·       1.30pm: Theatr Mellin

·       2pm; Jack Perrett

·       2.30pm: Welsh Whisperer

·       3pm: Eady Crawford.

Dydd Sul 1 Mawrth

·       11am: 'Cyw gydag Elin a Huw' o S4C

·       11.30am: Theatr Mellin

·       12pm: Tomos Newman

·       12.30pm: Kayleigh Morgan

·       1pm: Kizzy Crawford

·       1.30pm: Danceerama

·       2pm: 'Cyw gydag Elin a Huw' o S4C

·       2.30pm: Kizzy Crawford

·       3.15pm: Yr Elvis Cymreig - Wynne Roberts BEM

Gweithgareddau i deuluoedd a diddanwyr a fydd yn crwydro o gwmpas y lle - yn Sgwâr y Castell a'r cyffiniau

Dydd Sadwrn a dydd Sul

·       11am - 4pm: Pabell Fawr Cwtsh - llawer o weithgareddau difyr wedi'u cyflwyno'n Gymraeg

·       11am - 4pm: Paentio wynebau am ddim

·       11am - 1pm: Annibendod - Gwneud eich adenydd draig fach eich hun

·       11am - 12pm: Gweithdy Celf Wal Graffiti Eiconau o Gymru

·       11.30pm - 12pm: Cerddwyr Stiltiau

·       12pm - 3pm: Sesiynau 'Rhoi Cynnig Arni' Didi Rugby

·       1pm - 1.30pm: Cerddwyr Stiltiau

·       11.30am - 2.30pm: Gweithdy Celf Wal Graffiti Eiconau o Gymru

·       2pm - 4pm: Annibendod - Gweithdy creu eich dafad a'ch draig eich hun o glai

·       3pm - 3.30pm: Gorymdaith Dewi Sant (gan gynnwys Draig y Theatr Byd Bychan, Samba Blocco Vale a Theatr Mellin)

Digon i'w fwynhau...

Ewch i Sgwâr y Castell i glywed sŵn hyfryd cerddoriaeth Gymreig cyn symud ymlaen at Stryd Portland a Stryd Rhydychen, lle gallwch flasu bwydydd a diodydd Cymreig, a gweld nwyddau gwych a wnaed â llaw. Peidiwch â cholli'r arddangosiadau coginio a'r gweithdai crefftau.

Trochwch eich hun yn yr iaith Gymraeg ym Mhabell Cwtsh. Gallwch fwynhau digon o ddiwylliant Cymreig, gan gynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth ac adloniant byw. Dywedwch 'Shwmae!' i bobl gyfeillgar Menter Iaith Abertawe. Byddant yn estyn croeso cynnes Cymreig i bawb, ac yn cynnig digon o help i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg (neu'n ystyried dysgu).

Cau ffyrdd

Oherwydd Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi bydd angen cau'r ffyrdd cysylltiedig yn eu tro, dros dro rhwng 2.45pm a 3.45pm. Bydd yr orymdaith yn dechrau yn Sgwâr y Castell am 3pm ac yn dilyn y llwybr canlynol:

  • Stryd Caer - y stryd gyfan
  • Ffordd y Brenin - o Ffordd y Dywysoges i Heol San Helen 
  • Stryd Dillwyn- o Heol San Helen i Stryd Rhydychen
  • Stryd Rhydychen - o Stryd Dillwyn i Whitewalls
  • Whitewalls - y ffordd gyfan

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar bob adeg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM