Chwilio'r wefan
English

Canolfan Gorseinon a Rheoli Adeiladu Abertawe

Comisiynwyd y prosiect hwn ar hen safle gwaith dur Bryngwyn.

The Canolfan Centre
Entrance to the Canolfan Centre
Canolfan Centre Cafe
Canolfan Centre play area
Canolfan Gorseinon Centre
Main entrance foyer
The Canolfan Centre
Entrance to the Canolfan Centre
Canolfan Centre Cafe
Canolfan Centre play area
Canolfan Gorseinon Centre
Main entrance foyer

Mae'r prosiect yn cynnwys nifer o nodweddion dylunio ynni isel, gan gynnwys tanc sy'n casglu dŵr glaw gyda chynhwysedd o 15,000 litr, paneli solar sy'n gwresogi'r dŵr i'r bar sudd/ardal gaffi ac arwyneb gronynnau rwber wedi'u hailgylchu ar gyfer ardal chwarae'r creche.  Gosodwyd system foeler bio mas hefyd sy'n llosgi sglodion pren. Roedd yr adeilad hefyd yn cynnwys system awyru goddefol yn y dyluniad.

Gosodwyd system canfod tân a system larwm gynhwysfawr a oedd yn caniatáu amrywiadau i lefel y gwaith diogelu rhag tân a oedd yn ofynnol ar gyfer y prosiect.

Cafodd mynedfa a chyfleusterau i'r holl ddefnyddwyr eu cynnwys yn y dyluniad. Mae'r adeilad yn cydymffurfio'n llwyr â Rhan M ac mae'n cynnwys cawodydd hygyrch i'r holl breswylwyr eu defnyddio gyda thoiledau a lifftiau hygyrch a mynediad gwastad.

Mae cymysgedd cymhleth o gyfleusterau o fewn yr adeilad yn sicrhau y bydd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth gan y gymuned leol.

Enillodd y Ganolfan y categori Cynaladwyedd yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Abertawe 2008.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM