Chwilio'r wefan
English

Dringo dan do

Mae trawsddringo, neu groesi wal yn llorweddol, yn ffordd ardderchog o ddod i arfer â thechnegau dringo, ac i ddatblygu nerth a dygnwch hefyd.

Mae trawsddringo'n weithgaredd a fydd o fantais i bob oedran gan wella datblygiad sgiliau dringwyr ar bob lefel.

Ble gallaf ddringo dan do yn Abertawe?

Yn eich canolfan hamdden a chwaraeon leol

Cysylltwch â'r ganolfan yn uniongyrchol am wybodaeth am argaeledd a phrisiau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM