Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth am newidiadau i'r gwasanaethau claddu ac amlosgi oherwydd Coronafeirws

Mae swyddfa weinyddol y Gwasanaethau Profedigaeth yn y Ganolfan Ddinesig ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â mynwentydd a'r amlosgfa, e-bostiwch gwasanaethauprofedigaeth@abertawe.gov.uk.

Dim ond hyd at 10 o bobl sy'n gallu bod yn bresennol mewn claddedigaeth neu amlosgiad ac mae'n rhaid iddynt gael eu gwahodd gan y rheini sy'n gwneud y trefniadau. Gofynnir i alarwyr beidio â mynychu gwasanaeth os ydyn nhw'n sâl neu os ydyn nhw'n hunanynysu neu'n agored i effeithiau Coronafeirws. Dylid osgoi teithio'n bell er mwyn mynd i angladd.

Mae ein holl fynwentydd ar agor ar hyn o bryd; fodd bynnag gohiriwyd seremonïau claddu a gwasgaru lludw. Mae ein digwyddiadau coffáu bellach wedi ailddechrau.

Wrth ymweld â'r tiroedd, cadwch at y pellter cymdeithasol a argymhellir bob amser.

Diolch am eich cydweithrediad caredig.

Cyngor ar brofedigaeth yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae profedigaeth yn anodd ar unrhyw adeg, ond mae'n anoddach byth yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud a hunanynysu. Elusen yw At a Loss, ac mae ei gwefan yn darparu cyfeiriadur o gefnogaeth ar gyfer profedigaeth ar draws y DU. Maent wedi ychwanegu cyngor arbenigol i'ch cefnogi os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael profedigaeth yn ystod y pandemig. Mae'r cyngor yn cynnwys lle i ddod o hyd i gefnogaeth, trefnu angladd a'r hyn y gallwch chi ei wneud os nad ydych yn gallu mynd i angladd ffrind neu anwylyd. Mae'r wefan hefyd yn cynnig opsiwn i gael sgwrs ar-lein yn fyw â chwnselydd profedigaeth yn ogystal â dolenni i sefydliadau eraill sy'n cynnig cyngor ar brofedigaeth. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM