Chwilio'r wefan
English

Rhoi ystafelloedd yn y to

Bydd angen i chi ymgeisio am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu os ydych yn bwriadu rhoi ystafell yn y to.

Bydd gofynion perthnasol y Rheoliadau'n cael eu gweithredu i sicrhau, er enghraifft:

  • Bod sefydlogrwydd adeileddol y llawr arfaethedig yn ddigonol;
  • Nad oes perygl i sefydlogrwydd yr adeilad, (gan gynnwys y to);
  • Bod dihangfa ddiogel rhag tan
  • Bod y grisiau i'r llawr newydd wedi'u dylunio'n ddiogel.

Rydym wedi cynhyrchu dogfen Ganllawiau syml i'ch cynorthwyo ac mae ar gael drwy'r post neu gallwch ei lawrlwytho o'r Wefan hon. 

Os na allwch ymweld â'r Ganolfan Ddinesig, byddwn yn fodlon galw yn eich eiddo i drafod eich cais neu i ateb unrhyw ymholiad sydd gennych. Gallwch drefnu ymweliad trwy ffonio Rheoli Adeiladu ar 01792 635636 neu ddefnyddio'n ffurflen .

Wedi'i bweru gan GOSS iCM