Chwilio'r wefan
English
Information

Newidiadau dros dro i'r gwasanaethau Rheoli Adeiladau

O ystyried cyhoeddiad y Llywodraeth ar 23 Mawrth, rydym yn cyfyngu archwiliadau ar gyfer yr holl faterion oni bai eu bod yn hanfodol neu'n faterion brys ar unwaith, nes clywir yn wahanol.

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb i ddiogelu'n cydweithwyr a'n cwsmeriaid o ddifrif. Felly, mae hyn yn golygu na chaniateir aelodau'r tîm Rheoli Adeiladau i fynd i safleoedd oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol. Mae'r Ganolfan Ddinesig ar gau i bawb ac eithrio staff hanfodol.

Rydym yn ymwybodol serch hynny y bydd angen cynnal archwiliadau hollbwysig ac ymweld ag adeiladau peryglus. Byddwn yn delio â hyn gyda'n partneriaid yn y gwasanaethau argyfwng a chyda mesurau sy'n cynnwys cadw pellter cymdeithasol.

Gofynnwn i chi gysylltu â ni os nad ydych yn siŵr a ddylem ymweld â chi, drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost canlynol: rheoliadeiladau@abertawe.gov.uk. Fel arall, defnyddiwch rhifau ffôn cyswllt arferol sydd gennych ar gyfer swyddogion neu maent ar gael drwy ein gwedudalennau.

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddychwelyd eich galwad a byddwn yn eich cynghori ynghylch y gwaith a'r dulliau o ddangos sut mae'r gwaith yn datblygu ac yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu. Mae'n rhaid i ni sicrhau ein bod yn gwneud hyn mewn modd diogel sy'n cydymffurfio er mwyn atal ymledu'r feirws yn ddiangen.

Dylid anfon pobl ymholiad am wybodaeth i rheoliadeiladau@abertawe.gov.uk.

Mae'r digwyddiadau hyn yn ddigynsail a rhagfynegwn y bydd llawer o'n cwsmeriaid yn cysylltu â ni ar yr adeg hon, felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar.

Er ein bod yn gwerthfawrogi bod posibilrwydd y cewch rywfaint o anhawster gyda rhai o'r mesurau rydym wedi gorfod eu rhoi ar waith, mae diogelwch a lles holl ddinasyddion y DU bellach yn flaenoriaeth.

Diolch am eich dealltwriaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM