Chwilio'r wefan
English

Tystysgrifau Perfformiad Ynni ar gyfer tai newydd eu hadeiladu

Mae Tystysgrif Perfformiad Ynni (TPY) yn rhoi amcangyfrif o effeithlonrwydd ynni adeilad.

Mae cartrefi newydd sy'n cael eu hadeiladu er mwyn bodloni'r rheoliadau hyn yn arbed mwy o ynni, mae ganddynt allyriadau carbon is, ac maent yn costio llai i'w rhedeg.

Mae Rheoli Adeiladau Abertawe yn gallu darparu Tystysgrif Perfformiad Ynni i chi ar gyfer eich prosiect a gwblhawyd. Ar gyfer cyngor a dyfynbris, ffoniwch Jackie Davey ar (01792) 635619 neu Steve Blackmoore ar (01792)635615.

Mae mwy o wybodaeth am Dystysgrifau Perfformiad Ynni ar dudalen Gov.uk - Perfformiad ynni adeiladauYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM