Chwilio'r wefan
English

Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Cymorth i ffoaduriaid sydd newydd eu cydnabod.

Y diweddaraf gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru

Fel y gwyddoch, mae argyfwng parhaus y coronafeirws yn golygu bod llawer ohonom yn gorfod newid ein ffordd o weithio.

Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu ein gwasanaethau hanfodol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches ac rydym eisoes wedi cwtogi ar ein swyddogaethau nad ydynt yn rhai brys drwy atal ein dosbarthaidau ESOL, cylchoedd meithrin, gweithdai a digwyddiadau troseddau casineb. 

O ddydd Mawrth 24 Mawrth ymlaen byddwn yn symud i system ffôn yn unig. Bydd y llinell ffôn ar gael rhwng 10am - 2pm.

Os oes angen i chi, neu rywun yr ydych yn ei gefnogi, siarad ag un o'n tîm am y materion canlynol, dylent ffonio:

Abertawe - 07918 403 666

  • Cymorth ar gyfer ffoaduriaid sydd newydd eu cydnabod
  • Ceisiadau am Gredyd Cynhwysol
  • Tai
  • Ceisiadau budd-dal plant
  • Ceisiadau am gymorth lloches (ffonwich help i Fudwyr yn gyntaf).

Bydd eu galwad yn cael ei brysbennu gan un o'n tîm ac os gallwn helpu, byddant yn cael eu galw yn ôl gan un o'n gweithwyr achos profiadol. Os bydd angen cyfieithydd byddwn yn gwneud ein gorau i gael cyfieithydd dros y ffôn.

Yn anffodus, nid rhif rhadffôn yw hwn, a byddem yn awgrymu bod pobl yn ceisio cymorth yn gyntaf gan help i bobl fudol. Canolfan byd gwaith neu sefydliad arall sy'n cynnig rhif rhadffôn. Rydym yn ceisio lleihau costau i'n defnyddwyr gwasanaeth a dyna pam y byddwn yn eu galw'n ôl os gallwn helpu.

Enw:
Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Gwefan:
Ffôn:
07918 403 666
Wedi'i bweru gan GOSS iCM