Chwilio'r wefan
English

Asesiad risg tân

Mae cynnal asesiad o risg diogelwch tân yn y gweithle yn orfodol. Mae hyn yn berthnasol os ydych yn gwmni mawr neu'n unig fasnachwr.

Cyfrifoldeb y cyflogwr, perchennog, neu'r person sy'n rheoli'r adeilad yw cynnal yr asesiadau hyn. Gosodir hyn gan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

Y mesurau i'w hystyried yw:

 1. Ffordd o ddianc os bydd tân.
 2. Sicrhau y gellir defnyddio'r ffordd o ddianc yn ddiogel ar bob adeg.
 3. Mesurau ar gyfer darparu offer ymladd tân.
 4. Mesur ar gyfer canfod tân yn yr eiddo a rhoi rhybudd.
 5. Mae'r camau gweithredu os bydd tân yn cynnwys:
  • Cyfarwyddo a hyfforddi gweithwyr.
  • Ffordd o leddfu ar effaith tân.
  • Pan fydd 5 neu fwy o weithwyr neu os oes trwydded gan yr eiddo neu mae hysbysiad newid ar waith, yna mae'n rhaid cofnodi'r asesiad risg tân ac unrhyw ganfyddiadau sylweddol.

Gallwn ddarparu'r gwasanaeth hwn i chi drwy ein harolygwyr proffesiynol cymwys. Felly os ydych yn unig fasnachwr, yn siop fach, yn swyddfa neu'n unrhyw adeilad masnachol arall gallwn eich helpu.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Reoli Adeiladau ar 01792 635636 neu e-bostiwch ni yn rheoliadeiladau@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM