Chwilio'r wefan
English

Cynllunio gwiriadau ar gyfer rheoliadau adeiladu

Cyflwynir cynlluniau neu luniadau ar gyfer cynlluniau arfaethedig i'r cyngor i'w harchwilio i weld eu bod yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu cyn i'r gwaith ddechrau.

Gwneir hyn i sicrhau y gellir gwneud unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau cyn dechrau'r gwaith adeiladu ar y safle, sy'n gallu arbed amser ac arian i'r datblygwr.

Ar gyfer gwaith domestig a thai newydd, mae'n ofynnol cyflwyno dwy set o'r cynlluniau i ni. Ar gyfer cynlluniau masnachol, mae'n ofynnol cyflwyno pedwar copi o'r cynlluniau i ni oherwydd mae'n rhaid i ni ymgynghori â'r Gwasanaeth Tân ar gyfer y mathau hyn o adeilad.

Bydd angen i chi gael person â'r cymwysterau priodol megis pensaer neu ddylunydd i luniadu'ch cynlluniau. Mae hefyd yn ddefnyddiol gofyn i rywun sydd wedi cael gwaith wedi'i wneud yn ddiweddar argymell adeiladwr.

Ar gyfer cynlluniau mawr, rydym yn cynnig archwiliadau a chyfarfodydd cyn cyflwyno cais i gynorthwyo â'r broses, ac felly'n arbed arian ac amser i'r cwsmer a'r cyngor. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth hwn neu os ydych am gael am gael cyngor ar unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â David Lloyd neu Steve Blackmore.


Os nad ydych yn gallu dod i'r Ganolfan Ddinesig, byddwn yn fwy na pharod i ddod i'ch adeilad i drafod eich cais neu unrhyw ymholiadau sydd gennych.  Gallwch drefnu ymweliad drwy ffonio Rheoli Adeiladu ar 01792 635636 neu drwy ddefnyddio'n ffurflen i Cyflwyno cais am ymweliad gan y tîm Rheoli Adeiladu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM