Chwilio'r wefan
English

Tystysgrifau diogelwch ar gyfer meysydd chwaraeon

Mae Rheoli Adeiladu Abertawe'n ymdrin â thystysgrifau cyffredinol ac arbenigol ar gyfer stadia chwaraeon dynodedig yn yr ardal.

Stadiwm Liberty Cartref Clwb Pêl-Droed Dinas Abertawe a Gweilch Castell-nedd - Abertawe.

Stadiwm seddau'n unig i 20,000 o bobl yw hwn, gyda chyfleusterau gwych i bobl ag anableddau. Mae gan Brif Stand y Gorllewin gyfleusterau clwb, ystafelleodd achlysuron a lletygarwch ar bedair lefel. Mae standiau'r Gogledd, y Dwyrain a'r De yn ffurfio "pedol" ddwy haen o gwmpas y Gorllewin.

Ceir chwe set o risiau yn y brif stand ac yn standiau'r Gogledd, y De a'r Dwyrain. Gan fod hwn yn stadiwm amlbwrpas, mae'r pedwar twnnel cornel sydd yno'n caniatáu i wylwyr fynd ar y cae ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau tebyg eraill. Yn stand y Gorllewin ceir 28 blwch uwchraddol a lolfa uwchraddol ar lefel 3. Mae gan Lefel 2 ystafelloedd cynhadledd/digwyddiadau ac ar Lefel 1 ceir swyddfeydd y clwb, ffreutur y chwaraewyr a lolfeydd i noddwyd/bobl bwysig.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Peter Richards (01792) 635622.

 

Os nad ydych yn gallu dod i'r Ganolfan Ddinesig, byddwn yn fwy na pharod i ddod i'ch adeilad i drafod unrhyw ymholiadau sydd gennych ynghylch Meysydd Chwaraeon.  Gallwch drefnu ymweliad drwy ffonio Rheoli Adeiladu ar 01792 635636 neu drwy ddefnyddio'n ffurflen Cyflwyno cais am ymweliad gan y tîm Rheoli Adeiladu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM