Chwilio'r wefan
English
Swansea Council for Voluntary Service

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (covid-19)

Gall CGGA gefnogi sefydliadau 3ydd sector ac mae grwpiau ymateb cymunedol newydd i gynnal eu gwasanaethau eu hunain yn ystod yr argyfwng presennol, yn recriwtio gwirfoddolwyr drwy Wirfoddoli Cymru:

https://swansea.volunteering-wales.net/vk/volunteers/my_opportunities_info_ur.htm?pID=10155764

ac maent yn cynnig gwasanaeth cyfeirio ar gyfer aeloedau'r gymuned y mae angen iddynt gael cymorth gydag amrywiaeth eang o anghenion.

E-bost scvs@scvs.org.uk 

Enw:
Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (covid-19)
Cyfeiriad:
Voluntary Action Centre
7 Walter Road
Swansea
SA1 5NF
Ffôn:
01792 544000
Ffacs:
01792 544037
Wedi'i bweru gan GOSS iCM