Chwilio'r wefan
English

Llogi'r Lleoliad

Gellir llogi Theatr Penyrheol yn breifat ac ar gyfer digwyddiadau corfforaethol.

Mae Theatr Penyrheol yn lleoliad amlbwrpas ac mae wedi cynnal digwyddiadau megis sioeau ffasiwn, cynyrchiadau theatr, cerddoriaeth fyw a chyfarfodydd yn y gorffennol.

Os ydych yn ystyried llogi'r theatr neu unrhyw ran o'r cyfadeilad hamdden, hoffem glywed gennych. Bydd ein tîm rheoli cyfeillgar yn trefnu'ch lle ymlaen llaw yn ogystal â threfnu cyfarfod ymgynghori lle gallwn ddangos y lleoliad i chi a thrafod eich gofynion personol. Mae pob cwsmer yn wahanol ac ymdrechwn i ddiwallu eich anghenion personol megis awyrgylch, tocynnau, cynlluniau seddi etc.

Ffoniwch 01792 897039 nawr a threfnwch ymgynghoriad heb rwymedigaeth neu trafodwch eich digwyddiad dros y ffôn.

Gyda sawl ystafell wahanol a neuaddau a ddefnyddir yn aml, mae'r lleoliad poblogaidd hwn wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau, o bartïon pen-blwydd bach i blant i gyflwyniadau a chwaraeon ar y teledu.

Yn ogystal â'r prif theatr (gyda lle i 500 o bobl), mae stiwdio ddawns ar gael ar gyfer digwyddiadau llai.

Theatr Penyrheol

Maint yr ystafell Auditorium 256m², Balcony 96m²

Nifer y lleoedd

Arddull theatr

Arddull ystafell ddosbarth

Arddull ddawns, cabare/swper

.

500

100

200

Parcio2 faes parcio ar gael
Parcio coetsisOes
Ystafelloedd trafod ar gaelOes
  
Cyfleusterau eraill sydd ar gaelBwrdd gwyn a thaflunydd

 

Stiwdio ddawns

Maint yr ystafell70m²

Nifer y lleoedd

Arddull theatr

Arddull ystafell fwrdd

Arddull ystafell ddosbarth

.

100

30

40

Gall y theatr ddarparu tegell/wrn ar gyfer gwneud te a choffi. Nid oes unrhyw ddarpariaeth arlwyo ar gael ar y safle ar hyn o bryd, ond mae croeso i chi ddod â pheth gyda chi. 

Nid yw canol tref Gorseinon yn bell ar droed lle cewch ddewis o siopau, siopau bara, tafarndai a chaffis.

Swyddfa Docynnau

Mae hwn yn wasanaeth dewisol. Mae gan y theatr swyddfa docynnau sydd ar agor rhwng 8.00am a 9.30pm drwy'r wythnos.  Derbynnir taliadau â cherdyn dros y ffôn. Rydym yn derbyn yr holl brif gardiau credyd.

Nid yw'r swyddfa docynnau yn neilltuo lle. Mae'n rhaid i gwsmeriaid dalu am eu tocynnau pan fyddant yn eu harchebu a chodir % o dâl am unrhyw docynnau a werthir drwy'r swyddfa docynnau. Fe'i cyfrifir o gyfanswm gros y gwerthiant tocynnau ar ôl i'r cynhyrchiad ddod i ben.

I holi am logi Theatr Penyrheol, ffoniwch 01792 897039 neu e-bostiwch kieron.dunning@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM