Chwilio'r wefan
English

Charles Atlas: The Tyranny of Consciousness

Arddangosfa Glynn Vivian

Charles Atlas: The Tyranny of Consciousness Charles-Atlas,-The-Tyranny-of-Consciousness,-2017,-Video_cropped.jpg_SMALL.jpg
2 Mai 2020 - 30 Awst 2020
10.00AM.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Glynn Vivian
Mae’r arddangosfa hon wedi’i gohirio oherwydd bod yr Oriel ar gau dros dro. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid ar hyn o bryd i gytuno ar ddyddiad newydd ar gyfer arddangos. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni pan fyddwn yn ailagor.

The Tyranny of Consciousness (2017), gan y gwneuthurwr ffilmiau a'r artist fideos arloesol, Charles Atlas, yn cynnwys gosodiad pum sianel gyda mosäig sy'n dangos 44 machlud haul gwahanol ar yr un pryd, yn ogystal â sgrîn sy'n dangos ôl-gyfrifiad i dywyllwch. Mae hefyd yn cynnwys llais y perfformiwr drag enwog o Efrog Newydd, Lady Bunny, sy'n siarad am heddwch, bywyd gyda'n gilydd a pham nad oes neb yn gofyn y cwestiynau cywir ym myd gwleidyddiaeth yr UDA.

Mae gwaith Charles Atlas wedi cyfuno dawnsio, perfformio a chyfryngau am bron pedwar degawd, a dangoswyd The Tyranny of Consciousness (2017) am y tro cyntaf yn ystod Biannale Fenis yn 2017, lle enillodd glod arbennig.

Rhaglennwyd y gyfres hon mewn partneriaeth â Pride Abertawe a Mis Hanes LGBT ac fe'i cefnogwyd yn hael gan Art Fund, Cyfeillion Oriel Glynn Vivian a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd yr arddangosfeydd hyn, sy'n cynnwys arddangosfa fideo, ffotograffiaeth, paentiadau, tafluniadau fideo a pherfformiadau, yn archwilio themâu cydberthnasol cynwysoldeb, amrywiaeth, rhyw, iaith, systemau ideolegol a gwleidyddol a newid hinsawdd. 

Arddangosfeydd eraill yn y gyfres hon

Roy Efrat and Catrin Webster, Pansy

Dafydd William, malum


Charles Atlas

Mae'r artist Charles Atlas sy'n byw yn Efrog Newydd wedi creu nifer o weithiau ar gyfer y llwyfan, y sgrîn, amgueddfeydd a theledu ers y 1970au cynnar, gan wneud gwaith arloesol wrth gyfuno technoleg a pherfformio. Mae Atlas yn arloesydd ym maes datblygu dawnsio cyfryngau, genre lle crëir gwaith perfformio gwreiddiol yn arbennig ar gyfer y camera. Bu Atlas yn gweithio fel gwneuthurwr ffilmiau preswyl cwmni dawns Merce Cunningham am ddeng mlynedd. Dangoswyd ei waith mewn sefydliadau rhyngwladol, gan gynnwys Whitney Museum of American Art, Efrog Newydd; Amgueddfa Celf Fodern Efrog Newydd; Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris; Sefydliad y Celfyddydau Cyfoes, Llundain; Amgueddfa Celfyddyd Gyfoes, Los Angeles; ac Amgueddfa Stedeljik, Amsterdam.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM