Chwilio'r wefan
English

Dafydd Williams, malum

Arddangosfa Glynn Vivian

Dafydd Williams: malum Dafydd Williams, Malum, 2019, Photograph.jpg
2 Mai 2020 - 30 Awst 2020
10.00AM.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Glynn Vivian
Mae’r arddangosfa hon wedi’i gohirio oherwydd bod yr Oriel ar gau dros dro. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid ar hyn o bryd i gytuno ar ddyddiad newydd ar gyfer arddangos. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni pan fyddwn yn ailagor.

Bydd yr artist o Abertawe sy'n dod i'r amlwg, Dafydd Williams wedi'i swyno gan arddull chiaroscuro, sef y dechneg a ddatblygwyd gan Michelangelo a Caravaggio, i greu golau er mwyn creu sylwedd a chysgod.

Mae'r gyfres hon o ffotograffau wedi'u goleuo'n naturiol yn cynnwys Williams a'i bartner mewn perthynas hoyw gyfoes. Mae malum a ddaw o'r gair Lladin am "afal" a "drwg", yn cyfeirio at yr amgyffrediad hanesyddol o wrywgydiaeth a dyma ymgais.

Williams i ddangos y ddadl ddisynnwyr fod gwrywgydiaeth yn 'ffenomen newydd'. Drwy wneud hynny, mae Williams yn gobeithio dryllio delw neu ailddehongli hanes celf gorllewinol.

Rhaglennwyd y gyfres hon mewn partneriaeth â Pride Abertawe a Mis Hanes LGBT ac fe'i cefnogwyd yn hael gan Art Fund, Cyfeillion Oriel Glynn Vivian a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd yr arddangosfeydd hyn, sy'n cynnwys arddangosfa fideo, ffotograffiaeth, paentiadau, tafluniadau fideo a pherfformiadau, yn archwilio themâu cydberthnasol cynwysoldeb, amrywiaeth, rhyw, iaith, systemau ideolegol a gwleidyddol a newid hinsawdd. 

Arddangosfeydd eraill yn y gyfres hon

Charles Atlas, The Tyranny of Consciousness

Roy Efrat and Catrin Webster, Pansy


Dafydd Williams

Er ei fod yn bennaf yn gweithio gyda chyfryngau lens, mae gwaith Williams hefyd yn cynnwys gosodiadau a phaentio i archwilio ffyrdd o fyw a theorïau gwrywgydiol. Fel artist sy'n ddyn hoyw, mae ganddo ddiddordeb yn y ddynameg rhwng celf a gweithredaeth wrth gynyddu ymwybyddiaeth o wahaniaethu yn erbyn y gymuned LGBTQI yn hanesyddol ac yn y byd sydd ohoni a gweithio tuag at wneud newid cymdeithasol cadarnhaol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM