Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - ar-lein

Ar ôl gwneud cais am ddosbarth, rhoddir cod ymuno i chi. Bydd y fideo gyfarwyddiadol fer hon yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r cod hwnnw i ymuno â'r dosbarth: YouTube Lifelong Learning - how to join a class

Wedi'i bweru gan GOSS iCM