Chwilio'r wefan
English

Clarion Close, Parc Menter Abertawe, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys warws pâr sy'n elwa o ddrysau caead rholer awtomatig, sy'n darparu mynediad i'r ardal storio/warws.

Cyfeiriad: Clarion Close, Parc Menter Abertawe, Abertawe SA6 8QZ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant Knight Frank: rhif ffôn cyswllt 029 2049 2492
Maint: 124,023 troedfedd sgwâr/11,522 metr sgwâr
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys warws pâr sy'n elwa o ddrysau caead rholer awtomatig sy'n darparu mynediad i'r ardal storio/warws, a chanddi isafswm uchder o 8.2m i'r bondo. Mae ardal allanol yr eiddo'n elwa o faes parcio/ardal lwytho gymunedol a rennir.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM