Chwilio'r wefan
English

Uned 7 Tower Court, St David's Road, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned cownter masnach modern.

Unit 7 Tower Court

Cyfeiriad: Uned 7 Tower Court, St David's Road, Parc Menter Abertawe SA6 8RU.
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: rhif ffôn cyswllt 01792 702800
Maint: 6,400 troedfedd sgwâr/594 metr sgwâr
Pris rhentu:£43,950 y flwyddyn

Sylwadau

Uned cownter masnach modern sy'n elwa o ddrws mynediad â chaead rholer, isafswm uchder o 4.7m i'r bondo, cyfleusterau ystafell arddangos a maes parcio da ar y safle.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM