Chwilio'r wefan
English

Chequered Flag Motors, Swansea Road, Pontybrenin

AR WERTH: Mae cwrt/ardal gwerthu ceir o flaen y safle, gyda lle i hyd at 14 cerbyd.

Chequered Flag Motors

Cyfeiriad: Chequered Flag Motors, Swansea Road, Pontybrenin SA4 4AS
Deiliadaeth:Ar werth
Asiant:Lambert Smith Hampton: rhif ffôn cyswllt 01792 702800
Maint:0.3 erw/0.15 hectar
Pris Gwerthu: £475,000

Sylwadau

Mae cwrt gwerthu ceir o flaen y safle gyda lle i hyd at 14 cerbyd. Mae iard weddol fawr yn y cefn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM