Chwilio'r wefan
English

Uned 7, Ystâd Ddiwydiannol St David's Road, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys cyntedd derbyn, storfeydd, prif warws a swyddfeydd llawr cyntaf.

Unit 7 St Davids Road

Cyfeiriad: Uned 7, Ystâd Ddiwydiannol St David's Road, Parc Menter Abertawe SA6 8QL
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant:Lambert Smith Hampton: rhif ffôn cyswllt 01792 702800
Maint:10,958 troedfedd sgwâr/1,018 metr sgwâr

Sylwadau

Mae'r lle'n cynnwys cyntedd derbyn, storfeydd, prif warws a swyddfeydd llawr cyntaf.  Mae lleoedd parcio ar gael o flaen yr adeilad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM