Chwilio'r wefan
English

Castle Bailey House, Charter Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys adeilad mawr unllawr a adeiladwyd at y diben.

Castle Bailey House

Cyfeiriad: Castle Bailey House, Charter Court, Parc Menter Abertawe SA7 9FS
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Astleys: rhif ffôn cyswllt 01792 497850
Maint: 5563 troedfedd sgwâr/516 metr sgwâr
Pris rhentu: £38,650 y flwyddyn 

Sylwadau

Mae'r fangre'n cynnwys swyddfa unllawr fawr a adeiladwyd at y diben sy'n cynnwys lleoedd parcio ar gyfer hyd at 26 o gerbydau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM