Chwilio'r wefan
English

Llawr Gwaelod, Glanfa Pipehouse, Morfa Road, Abertawe

AR OSOD: Mae'r adeilad yn cynnwys swyddfa cynllun agored ar y llawr gwaelod yn ogystal â storfeydd ategol a chyfleusterau staff.

Pipehouse Wharf

Cyfeiriad: Llawr gwaelod, Glanfa Pipehouse, Morfa Road, Abertawe SA1 2EJ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Dawsons: rhif ffôn cyswllt 01792 478907
Maint: 1062 troedfedd sgwâr/98 metr sgwâr
Pris rhentu: £5,400 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r fangre'n cynnwys swyddfa cynllun agored ar y llawr gwaelod yn ogystal â storfeydd ategol a chyfleusterau staff.  Mae lleoedd parcio ar gael o flaen yr adeilad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM