Chwilio'r wefan
English

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 2 Gorffennaf 2020

Diweddariad tâl i staff.

Ar ddechrau'r pandemig COVID-19, gwnaed penderfyniad gan y cyngor, mewn ymateb ar unwaith i'r argyfwng, na fyddai anfantais ariannol i unrhyw weithiwr o ganlyniad i'r pandemig hwn. Sefydlwyd hyn er mwyn ymdrin â'r angen uniongyrchol a brys i gefnogi gweithwyr mewn caledi ariannol posib nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd gofynion gweithredol a/neu gysgodi.

Wrth i ragor o wasanaethau ddychwelyd i fusnes arferol, ni fydd y cyfrifiad cyflog cyfartalog a effeithiodd ar gyflogau ym mis Ebrill, Mai a Mehefin, yn digwydd ar gyfer cyflogau'r dyfodol.

Fodd bynnag, er mwyn parhau i gefnogi'r bobl hynny na allant ddychwelyd i'r gwaith oherwydd eu bod yn cysgodi neu am fod adeiladau ar gau etc ond y gallent fod yn wynebu trafferthion ariannol posib, bydd Penaethiaid Gwasanaeth/Rheolwyr yn cysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau gan lunio rhestrau o weithwyr a allai gael eu heffeithio o hyd. Os ydych yn credu eich bod yn cael eich effeithio o hyd, dylech siarad â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf.

Os oes gennych ragor o ymholiadau sy'n gysylltiedigâ hyn e-bostiwch Desg Gymorth y Ganolfan Gyswllt yn, servicecentrehelpdesk@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM