Chwilio'r wefan
English

Archebu llyfr ar-lein

Fel dewis amgen i ffonio i gyflwyno cais, gall cwsmeriaid gyflwyno'u cais gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein ganlynol.

Yna byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen hon i drefnu apwyntiad i chi gasglu'ch eitemau o'r llyfrgell o'ch dewis a dychwelyd unrhyw fenthyciadau yr hoffech eu dychwelyd. Gofynnwn i chi beidio â chysylltu â ni eto dros y ffôn neu drwy e-bost ynglŷn â'r un cais

Wedi'i bweru gan GOSS iCM