Chwilio'r wefan

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 24 Gorffennaf 2020

Rydym newydd lansio arolwg yn ceisio barn staff am ffyrdd o weithio yn y dyfodol - gofynnwyd am farn staff a oedd yn gweithio gan mwyaf yn swyddfeydd y cyngor cyn y pandemig, ac sydd bellach yn gweithio gartref.

Byddwn yn cynnal arolwg tebyg i gynghorwyr hefyd gan y cafwyd nifer o newidiadau mawr yn y ffordd y mae aelodau etholedig yn gweithio. I gymryd rhan yn yr arolwg staff ewch i'r ddolen hon: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dgsuTFLUNU2Dkhh_rAAu_smtqtLuztBNtAx0x6ifb6lUMFRETFYzNllEUVlHVjlGUFNVQjNYUk1LMi4u

 

Os oes angen yr arolwg hwn arnoch mewn fformat arall, cysylltwch â desg gymorth y ganolfan gwasanaethau yn: ServiceCentreHelpdesk@abertawe.gov.uk

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM