Chwilio'r wefan
English

Ysgrifenwyr yn Abertawe yn adrodd hanesion y cyfnod dan gyfyngiadau symud

Mae egin ysgrifenwyr o bob oed wedi'u hysbrydoli i gofnodi eu meddyliau am ddiwrnodau rhyfedd y cyfnod dan gyfyngiadau symud mewn arddangosfa newydd a gefnogir gan brosiect Cyfuno Abertawe.

Unlocked - A Swansea Lockdown Anthology

Mae ysgrifenwyr o 10 i 80 oed wedi bod yn ysgrifennu i greu antholeg y gall ymwelwyr bellach ei gweld a'i mwynhau wrth ymweld ࣗâ chaffi coffi yn Sgeti.

Sefydliad cymunedol yw Cyfuno Abertawe sydd wedi bod yn achub ar gyfleoedd yn ystod y pandemig i greu ffyrdd newydd o rannu diwylliant, celfyddyd a threftadaeth ar-lein drwy gyfarfodydd, podlediadau a blogiau rhithwir.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Yn ystod y cyfyngiadau symud, gofynnodd y Rhaglen Cyfuno i breswylwyr lleol a oedd wedi'u hysbrydoli i ysgrifennu rhywbeth a fyddai'n eu helpu i wneud synnwyr o ddyddiau mor ryfedd gysylltu â hwy.

"Canlyniad hyn oll yw darn o waith or enw Unlocked, A Swansea Lockdown Anthology, sy'n cynnwys straeon a cherddi gan bobl o 10 i 80 oed ac yn hŷn."

Meddai, "Mae'r antholeg bellach ar gael ar-lein drwy wefan Canolfan Dylan Thomas. Ond mae hefyd yn cael ei harddangos yn Square Peg Coffee yn Sgeti, gydag ysgrifennu a dyluniadau gan yr artist Simon Parton.

"Mae'n ffordd wych o fwynhau coffi a darllen straeon am ddim."

Yn ogystal â chael ei harddangos yn Square Peg Coffee, gallwch lawrlwytho'ch copi eich hun o'r antholeg, am ddim, yma: http://www.dylanthomas.com/wp-content/uploads/2020/07/Unlocked-Anthology.pdf 

I ddysgu rhagor am brosiect Cyfuno Abertawe ewch i'w dudalen Twitter @FusionSwansea

Prosiect yw Cyfuno a ariennir ar y cyd gan Wasanaethau Diwylliannol Cyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM