Chwilio'r wefan
English

Plant yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn ein sialens ddarllen

Mae cyfle o hyd gan blant yn y ddinas i ddarllen llyfr ac ymuno yn Sialens Ddarllen yr Haf flynyddol y llyfrgelloedd.

Childrens literature

Oherwydd y pandemig, cyflwynwyd y sialens hon ar-lein ac mae llawer o bobl ifanc wedi bod yn ymuno yn yr hwyl.

Cynhaliwyd sialens y 'sgwad gwirion' sy'n cynnwys llyfrau doniol, hapus a difyr, drwy gydol gwyliau'r haf ac mae bellach wedi'i hestyn tan 30 Medi fel y gall rhagor o blant ymuno.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Er bod y tymor newydd yn dechrau ar 1 Medi, bydd Sialens Ddarllen yr Haf yn parhau tan ddiwedd y mis i annog rhagor o bobl ifanc i gymryd rhan ynddi.

"Bydd y rheini sy'n ymuno'n dod o hyd i gemau, cwisiau a phethau gwirion eraill a byddant hefyd yn gallu archebu llwyth o lyfrau y bydd ein llyfrgellwyr yn eu rhoi mewn bag i'w cadw."

Bydd y plant sy'n cymryd rhan yn y sialens yn ymuno â'r Sgwad Gwirion, tîm anturus o anifeiliaid sy'n dwlu ar hwyl ac sy'n darllen pob math o lyfrau doniol. Gellir defnyddio'r wefan hon am ddim, ac yno cewch hyd i gemau, cwisiau a gweithgareddau i'w lawrlwytho a fydd yn eich helpu i fwynhau'r sialens.

I helpu gyda'r sialens, trefnwch apwyntiad yma https://www.abertawe.gov.uk/archebullyfr. Pan fyddwch yn gwneud eich cais, gofynnwch i staff y llyfrgell roi bag o lyfrau Sialens Ddarllen yr Haf i chi.

Os na allwch gyrraedd eich llyfrgell leol, gallwch gyrchu e-lyfrau, e -lyfrau llafar, comics a chylchgronau am ddim y gallwch eu defnyddio i gwblhau'r sialens gartref.

Mae rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau digidol ar gael yma: https://www.abertawe.gov.uk/lawrlwythiadaudarllen

Wedi'i bweru gan GOSS iCM