Chwilio'r wefan
English

Masnachwyr Marchnad Abertawe'n gwneud yn dda

Gall masnachwyr sy'n dechrau yn ôl yn eu gwaith yn dilyn y cyfnod dan gyfyngiadau symud gael eu cysuro gan Lyn MacKay, masnachwr ym marchnad dan do Abertawe, y mae ei busnes yn y lleoliad arobryn yn mynd o nerth i nerth.

Pandora's Box

Dechreuodd lyn ei busnes fel masnachwr achlysurol a oedd yn arbenigo mewn rhoddion a gemwaith a wnaed â llaw, a phan ddechreuodd y cyfnod dan gyfyngiadau symud aeth Lyn ar-lein i gynnal sesiynau canu ar y cyd wythnosol i helpu i gadw pawb yn hapus.

Yn dilyn ailagor y farchnad yn llawn mae Lyn wedi agor siop barhaol yn stondin 22b yn y farchnad, sef Pandora's Box, a agorwyd yn swyddogol gan Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart.

Meddai, "Roedd angen paratoi am chwe wythnos ac mae wedi bod yn waith anodd, ond mae'r cartref newydd ar gyfer fy musnes yn golygu y byddaf yn gallu ehangu'r amrywiaeth o roddion a gemwaith sydd ar gael i'm cwsmeriaid.

"Er gwaetha'r cyfnod dan gyfyngiadau symud, mae'r farchnad yn edrych yn brysur iawn unwaith eto ac mae'n wych croesawu cynifer o bobl yn ôl."

Meddai'r Cyng. Stewart, "Mae'n wych gweld busnesau fel busnes Lyn yn ffynnu, ac mae ei llwyddiant yn rhoi hwb mawr o hyder i ddyfodol y farchnad, sy'n ganolbwynt i ganol y ddinas.

Mae Pandora's Boxwedi dangos bod Marchnad Abertawe'n lle gwych i ddatblygu menter newydd."

Ychwanegodd, "ers dechrau'r pandemig mae'r cyngor wedi cefnogi masnachwyr y farchnad drwy roi cefnogaeth ariannol iddynt, a bydd hyn yn parhau drwy'r gaeaf gyda rhaglen cymhorthdal rhent gwerth £200,000.

"Yn ogystal â hynny, bydd ein buddsoddiad diweddar o £440,000 yn y farchnad ei hun, gan gynnwys gosod toiledau newydd sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd, yn helpu i ddenu mwy o ymwelwyr ac yn dangos ein hymrwymiad i les holl fusnesau'r farchnad yn y dyfodol."

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ddod yn fasnachwr ym Marchnad Abertawe, ewch i'n gwefan: http://www.swanseaindoormarket.co.uk/bod-yn-fasnachwr/?lang=cy

Wedi'i bweru gan GOSS iCM