Chwilio'r wefan
English

Rhaglen lawn o ddosbarthiadau dysgu gydol oes dros yr hydref

Mae Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe wedi rhoi rhaglen lawn o ddosbarthiadau ar-lein at ei gilydd ar gyfer tymor yr hydref a gall pobl gofrestru i ymuno ynddynt yn awr.

lifelong_painting

Bydd rhai dosbarthiadau newydd ar gael a bydd rhai dosbarthiadau poblogaidd yn dychwelyd gyda'r pynciau'n amrywio o gelf a chrefftau, coginio a cherddoriaeth i ffotograffiaeth, ioga a llawer mwy.

Fel arfer, mae'r cyrsiau'n addas ar gyfer pob diddordeb a lefel, ond oherwydd bod cyfyngiadau ar waith o hyd, byddant ar-lein yn hytrach nag yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd tiwtoriaid profiadol a chymwys yn cynnal y dosbarthiadau'n fyw ar-lein a chynhelir trafodaethau dosbarth o hyd gyda dysgwyr eraill yn ogystal â llawer o ddeunyddiau ac aseiniadau ymarferol ar-lein ac argraffedig.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn cynnig dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol am ddim ar bynciau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol gyda chyrsiau'n amrywio o lefel mynediad i lefel 2. Mae'r tîm hefyd yn cynnig dosbarthiadau TGCh sylfaenol am ddim ar-lein i ddysgwyr er mwyn iddynt ddysgu sut i ddefnyddio'u cyfrifiadur neu dabled a sut i fynd ar-lein yn ddiogel.

Mae'r Rhaglen Dysgu fel Teulu'n cynnwys gweithgareddau ac adnoddau gwych i gefnogi dysgu plant ac sy'n datblygu dealltwriaeth rhieni am sut mae plant yn dysgu.

Meddai'r Cynghorydd Alyson Pugh, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Mae rhaglen tymor yr hydref yn cynnig cyfle i bobl ddysgu sgiliau newydd o'u cartrefi.

"Mae'r cyrsiau wedi'u cynllunio i gynnwys cyfleoedd i roi adborth, rhyngweithio a thrafod â thiwtoriaid a dysgwyr eraill i gynnal y rhyngweithiadau cymdeithasol y mae nifer o bobl yn eu mwynhau. Maent hefyd wedi'u cynllunio i fod yn hygyrch ac rydym yn gobeithio y byddant yn denu llawer o ddysgwyr newydd a dysgwyr sy'n dychwelyd."

Gall unrhyw un sy'n gobeithio dysgu rhywbeth newydd, gwella'i sgiliau, ennill cymhwyster neu wella'i ragolygon cyflogaeth fynd i'r wefan am ragor o fanylion yn www.abertawe.gov.uk/dysgugydoloes neu ffonio 01792 637101 i siarad ag aelod o'r tîm.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM