Chwilio'r wefan
English

Miloedd o bobl yn mwynhau haf llawn hwyl yn Abertawe

Mae wedi bod yn haf llawn hwyl i deuluoedd o'r ddinas wrth i filoedd o bobl achub ar y cyfle i weld yr hyn sydd gan Abertawe i'w gynnig ar-lein ac all-lein.

blackpill lido mascot present

Gan ei fod wedi dechrau'n hwyrach nag arfer, bydd Lido Blackpill yn ymestyn ei dymor yr haf hyd at 20 Medi fel y gall plant ifanc fwynhau yn y dŵr gan edrych ar rai o'r golygfeydd gorau o'r môr.

Mwynhaodd filoedd o bobl y gweithgareddau a gynhaliwyd gan Amgueddfa Abertawe, Oriel Gelf Glynn Vivian, ParkLives ac Us Girls yn ystod tymor yr haf - ar-lein ac yn ddiogel yn yr awyr agored gan ddilyn canllawiau'r llywodraeth.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Bu'r haf hwn yn bendant yn un o'r rhai mwyaf anarferol o fewn cof gan fod cynifer o'n hoff ddigwyddiadau wedi'u gohirio a lleoliadau ar gau neu wedi cau'n rhannol oherwydd y pandemig.

"Er hynny, roedd tîm Joio Bae Abertawe'r cyngor wedi sicrhau bod digon o bethau ar gael i'w mwynhau o hyd, a chysylltodd dros 21,000 o bobl â'u cyfrifon cyfryngau cymdeithasol rhwng mis Gorffennaf a diwedd mis Awst, a chyrhaeddwyd dros 600,000 o bobl. O ganlyniad, daeth miloedd o ymwelwyr i archwilio a mwynhau'r argymhellion a'r cyngor sydd ar gael ar wefan www.joiobaeabertawe.com"

"Er gwaethaf argyfwng COVID-19 a chanslo digwyddiadau a lleoliadau oherwydd hynny; mae nifer y bobl sy'n dilyn Joio Bae Abertawe ar Facebook wedi cynyddu i oddeutu 18,000.  Mae hyn yn golygu y byddwn yn cadw mewn cysylltiad â mwy o bobl pan fydd ein lleoliadau'n ailagor a phan allwn gynnal ein rhaglen ddigwyddiadau eto."

Un o'r gweithgareddau mwyaf poblogaidd dros yr haf oedd cyfres o gystadlaethau a chyfleoedd i ennill gwobrau ar wefan Joio Bae Abertawe, helfeydd hanes drwy Amgueddfa Abertawe a straeon 'Holiday Memory' am ddiwrnodau heulog ar y traeth gan Ganolfan Dylan Thomas.

Yn ogystal, er y'i cynhaliwyd am gyfnod byrrach nag arfer eleni, daeth nifer o bobl at ei gilydd ar gyfer gweithgareddau ParkLives ac Us Girls ym mharciau'r ddinas dros bythefnos olaf mis Awst. Cynlluniwyd y sesiynau difyr hyn i fod yn addas i bobl o bob oedran a gallu, ac roeddent yn boblogaidd iawn.

Bydd Sialens Ddarllen yr Haf y Sgwad Gwirion a drefnir gan wasanaeth llyfrgelloedd y cyngor yn parhau tan ddiwedd mis Medi, felly mae cyfle o hyd i chi ymuno: www.abertawe.gov.uk/SialensDdarllenYrHaf

I ddarganfod rhagor am ddigwyddiadau yn Abertawe, ewch i joiobaeabertawe.com

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM