Chwilio'r wefan
English

Gallai prosiect syrffio Big Build helpu i ddod o hyd i bencampwr y byd newydd

Mae un o aelodau'r tîm sy'n cynnal ysgol syrffio Surfability Abertawe ym Mae Caswell yn gobeithio y bydd cyfleuster newydd sbon arfaethedig yn helpu i lansio pencampwr y byd newydd ym maes syrffio.

surfability

Mae gwneuthurwyr rhaglen boblogaidd y BBC sef DIY SOS yn paratoi eu hunain am brosiect newydd lle caiff cyfleuster syrffio addasol, pwrpasol, newydd sbon ei adeiladu'n agos i'r un sydd eisoes yn bodoli a chaiff ei adeiladu ar gyfer rhaglen arbennigDIY SOS Big Build ar gyfer Plant Mewn Angen.

Ar hyn o bryd mae Surfability UK yn derbyn arian gan Plant mewn Angen y BBC a hynny ers 2015.

Ben Clifford yw Cyfarwyddwr Surfability UK ym Mae Caswell ac mae e' wedi rhedeg yr ysgol syrffio arbennig ar gyfer y saith mlynedd diwethaf - gan helpu i ddysgu pobl ag anableddau symudedd i syrffio.

Mae syrffio addasol yn cynnwys cysylltu cadeiriau a ddyluniwyd yn arbennig wrth fyrddau syrffio fel y gall pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn eistedd ar y bwrdd a syrffio.

Meddai Ben, "Mae syrffio addasol yn rhoi'r cyfle i bobl sydd â phroblemau symudedd - defnyddwyr cadair olwyn, gael y profiad o syrffio a chael llawer o hwyl.

"Dwi'n gyffrous iawn am y cynlluniau ar gyfer y cyfleuster newydd. Mae ein hadeilad presennol yn gyfleuster storio sy'n dioddef o lifogydd yn rheolaidd.

"Rydym yn cynnal gwasanaeth arbennig iawn y mae angen adeilad arno sydd â mwy o le na'r hyn sydd gennym ar hyn o bryd fel y gallwn ei wneud yn fwy cyfforddus i bobl sy'n dod yma.

"Hyd y gwn i, dyma fydd y ganolfan syrffio addasol bwrpasol gyntaf yn y DU.

Mae Ben, sy'n 35 oed, hefyd yn rheoli Tîm Syrffio Addasol Cymru ac mae wedi bod yn mynd â thîm o athletwyr medrus i Galiffornia dros y pedair blynedd diwethaf . Mae'n gobeithio bydd y ganolfan syrffio addasol newydd yn gallu annog hyd yn oed mwy o bobl i roi cynnig ar y gamp, a'r gobaith yw y caiff pencampwr y byd newydd ei ddarganfod.

Meddai Ben, "Rydym wedi bod yn digon ffodus i fynd ag athletwyr i'r Pencampwriaethau Syrffio Addasol yng Nghaliffornia dros y pedair blynedd diwethaf.

"Gall ein gwasanaeth helpu i ddysgu pobl o'u profiad syrffio cyntaf i efallai ddod yn athletwr o'r radd flaenaf ac efallai'n bencampwr y byd un diwrnod."

Mae'r ysgol syrffio newydd yn cael ei hadeiladu yn y maes parcio sydd eisoes yn bodoli ym Mae Caswell gyda chymeradwyaeth gan Gyngor Abertawe.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn lwcus iawn yn Abertawe fod gennym rai o'r traethau gorau yn y byd ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn rhoi croeso cynnes i ymwelwyr, gan gynnwys y rheini sy'n dod i gymryd rhan yn yr amrywiaeth eang o chwaraeon traeth sydd ar gael.

"Mae ailddatblygu'r ysgol syrffio bwysig iawn hon yn enghraifft wych o sut mae'r cyngor a busnesau lleol yn parhau i sicrhau bod cyfleusterau yn Abertawe a Gŵyr yn hygyrch, gan alluogi pawb i fwynhau ein traethau."

Yn ddiweddar, mae'r cyngor wedi cwblhau darn 260m o hyd o lwybr yr arfordir rhwng Langland a Limeslade fel y gall pobl sy'n defnyddio cadair olwyn fwynhau golygfeydd o'r arfordir.

Bydd DIY SOS yn dechrau adeiladu ddydd Mercher 16 Medi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM