Chwilio'r wefan
English

Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

AR OSOD: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd

The Palace Theatre artists impression

Cyfeiriad: Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 2EY
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Cyngor Abertawe: ffoniwch Lewis Hinds ar 07980 938661 neu e-bostiwch lewis.hinds@abertawe.gov.uk
Maint: 1,200 metr sgwâr/12,916 troedfedd sgwâr
Pris rhentu: £150,000 y flwyddyn

Sylwadau

Oddeutu 1,200 metr sgwâr o ardal fewnol net o safon uchel â chynllun agored a hyblyg ar gyfer swyddfa fasnachol.Cynllunnir ei is-osod i nifer o denantiaid ar amodau a all amrywio o fesul awr i'r tymor hir.Cynnal a chadw ac adfer nodweddion hanesyddol gwreiddiol y theatr, sydd wedi sefyll ers 132 flynedd, yn fewnol ac yn allanol.Bydd yn cynnwys cyfleuster cynadledda bach, y gellid hefyd cynnal perfformiadau bach ynddo.Mae gwasanaethau uwch-dechnoleg yn hwyluso defnydd o'r swyddfa fodern a hyblyg.Y dyddiad cyflawni disgwyliedig yw hydref 2022. Gweler y manylion am ragor o wybodaeth ynghylch manylebau'r swyddfeydd.

PDF Document The Palace Theatre - particulars of let (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM