Chwilio'r wefan
English

Sesiynau dosbarth meistr byw am ddim i ddathlu Wythnos Addysg Oedolion

Wythnos nesaf yw Wythnos Addysg Oedolion lle bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gael i bobl leol sydd am ddysgu sgiliau newydd ar-lein.

Judith Porch and Alun Wyn Jones

Wythnos nesaf bydd Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe'n dathlu #NewidEichStori Wythnos Addysg Oedolion drwy gynnig dau ddosbarth meistr byw yn ogystal â'r 40 o sesiynau rhagflas sydd eisoes ar gael.

Mae cofrestru'n hawdd ac ni fydd angen i ddysgwyr fynd ymhellach na'u cyfrifiaduron er mwyn bod yn rhan o'r dosbarthiadau meistr newydd a'r 40 sesiwn rhagflas. I gofrestru, ewch i https://www.abertawe.gov.uk/wythnosDysgwyrOedolion2020

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Wythnos Addysg Oedolion" yw'r ymgyrch dysgu oedolion fwyaf yng Nghymru.

"Ei nod yw ysbrydoli ac annog miloedd o oedolion bob blwyddyn i barhau i ddysgu drwy amrywiaeth o ffyrdd, gan gynyddu ymwybyddiaeth o werth dysgu oedolion a sut  gall dysgu newid bywydau mewn ffordd gadarnhaol.

"Oherwydd y pandemig, bu'n rhaid cynnal yr wythnos o ddigwyddiadau ar-lein. Ond mae hyn wedi bod yn fuddiol hefyd oherwydd mae'n golygu bod y cyrsiau a'r sesiynau rhagflas yn fwy hygyrch.

"Os nad oes gennych eich cyfrifiadur eich hun na chysylltiad â'r rhyngrwyd, mae cyfrifiaduron ar gael yn ein llyfrgelloedd os ydych yn cadw lle ymlaen llaw."

Cynhelir y dosbarth meistr cyntaf mewn Ffotograffiaeth Ymarferol rhwng 11am a 12pm ddydd Llun nesaf, 21 Medi.

Bydd Liz Barry, ffotograffydd teithio adnabyddus, sydd â mwy nag 20 mlynedd o brofiad fel ffotograffydd proffesiynol, yn arwain y sesiwn fyw hon sydd am ddim. Mae ei gwaith wedi'i arddangos a'i gyhoeddi'n fyd-eang.

Dosbarth meistr Llythrennu Brwsh gyda Judith Porch yw'r ail sesiwn fyw. Cynhelir y sesiwn ddydd Iau, 24 Medi rhwng 2pm a 3pm ac mae'n addas ar gyfer pob gallu. Mae Judith wedi arddangos ei gwaith mewn sawl arddangosfa galigraffeg a hi oedd yn gyfrifol am lunio Sgrôl Rhyddid er Anrhydedd y Ddinas i Catherine Zeta-Jones.

Mae Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes y cyngor yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau addysg oedolion gan gynnwys y celfyddydau, crefft, cerddoriaeth, coginio, ffotograffiaeth ddigidol, TG, a sgiliau hanfodol.

Cadwch le nawr yn www.abertawe.gov.uk/dysgugydoloes

Ymgyrch genedlaethol a gynhelir gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith yw Wythnos Addysg Oedolion.

Llwyfan dysgu ar-lein

I gadw lle ar gyfrifiadur yn y llyfrgell, cysylltwch â'ch llyfrgell leol neu dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth: https://www.abertawe.gov.uk/cadwcyfrifiadur

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM