Chwilio'r wefan
English

Gweithwyr gofal i elwa o daliad o £500

Disgwylir i dros 800 o weithwyr gofal y cyngor elwa o daliad untro o £500 i gydnabod eu cyfraniad at amddiffyn pobl ddiamddiffyn yn ystod y pandemig.

Daw'r arian o gynllun Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd dros yr haf, ac mae miloedd o weithwyr gofal yng Nghymru - yn y sectorau cyhoeddus a phreifat - yn gymwys i wneud cais.

Bydd tua 700 o staff Cyngor Abertawe'n derbyn y taliad y mis hwn, a disgwylir i ychydig dros 100 yn rhagor ei dderbyn yn eu tâl ym mis Hydref.

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, fod y taliad yn hollol haeddiannol ac yn cydnabod yr ymdrech eithriadol a wnaed yn ystod anterth y pandemig.

Meddai, "Mae gweithwyr gofal ar draws y ddinas yn gwneud gwaith anhygoel i gefnogi rhai o bobl fwyaf diamddiffyn ein cymunedau bob dydd.

"Drwy gydol y pandemig mae ein staff gofal unwaith eto wedi dangos proffesiynoldeb ac ymrwymiad i amddiffyn pobl hŷn a diamddiffyn yn eu gofal rhag y feirws.

"Mae wedi bod yn gyfnod ingol iawn iddyn nhw ac i'r teuluoedd a'r unigolion maent yn eu cefnogi. Ar ran pobl Abertawe, hoffwn ddiolch iddynt am fod yma i'w cymunedau yn ystod adeg hollbwysig. Does dim amheuaeth eu bod wedi cadw pobl yn ddiogel ac wedi helpu i achub bywydau."

Wrth gyhoeddi'r taliad ym mis Mehefin, meddai Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: "Gofal cymdeithasol yw'r sgaffaldwaith anweladwy sy'n uno'n cymdeithas."

Meddai, "Heb y gofal hanfodol a ddarperir gan y fyddin fach o bobl hyn sy'n gweithio yn ein cartrefi ac mewn cartrefi gofal, rydym yn gwybod na fyddai'r GIG wedi gallu ymdopi ac ni fyddai llawer o bobl yn byw bywydau annibynnol.

"Mae'r taliad hwn yn cydnabod ymroddiad aruthrol y degau ar filoedd o weithwyr gofal cymdeithasol ar draws Cymru sy'n gofalu am rai o bobl fwyaf diamddiffyn ein cymunedau.

"Mae'n iawn bod y taliad hwn yn cael ei roi i'r rheini sy'n chwarae rôl wrth edrych ar ôl preswylwyr cartrefi gofal. Yn ogystal â'r gwaith pwysig y mae staff gofal cymdeithasol yn ei wneud mewn cartrefi pobl a chartrefi gofal, rydym yn gwybod bod staff domestig a staff cegin yn gweithio y tu hwnt i'w rolau arferol gan ddarparu gofal a chyfeillgarwch i breswylwyr yn ystod y pandemig."

Bydd yr holl staff gofal cymdeithasol cymwys, gan gynnwys staff atodol megis glanhawyr a staff cegin; nyrsys sydd wedi'u cyflogi gan gartrefi gofal; gweithwyr gofal cartref a chynorthwywyr personol a oedd wedi gweithio rhwng 15 Mawrth a 31 Mai yn derbyn y taliad ychwanegol o £500.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM