Chwilio'r wefan
English

Contractwyr yn cyrraedd y safle er mwyn adeiladu ysgol gwerth £11.5m

Mae contractwyr wedi cyrraedd y safle i ddechrau codi adeilad newydd gwerth £11.5m ar gyfer YGG Tirdeunaw.

New_Tirdeunaw

Penodwyd Morgan Sindall i adeiladu'r ysgol ar dir sy'n wynebu Heol Gwyrosydd ym Mhen-lan drws nesaf i Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.

Ariennir y prosiect ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru dan raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif.

Ar hyn o bryd mae YGG Tirdeunaw drws nesaf i hen safle ysgol uwchradd Daniel James yn Heol Ddu lle mae'n darparu 420 o leoedd amser llawn a 60 o leoedd meithrin ond nid yw'r adeiladau bellach yn addas ar gyfer yr ysgol sy'n tyfu mewn maint.

Bydd yr adeilad newydd, sy'n llai na milltir o'r safle presennol ac sydd hefyd yn fwy canolog i fwyafrif y disgyblion sy'n mynychu'r ysgol ar hyn o bryd, yn darparu lleoedd i 525 o ddisgyblion amser llawn a 75 o leoedd meithrin ynghyd â menter Dechrau'n Deg.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Rydw i'n falch ein bod ni bellach wedi cyrraedd y pwynt lle gall y prif gontractwr ddechrau gwaith ar y buddsoddiad cyffrous hwn.

"Ar ddechrau'r mis symudodd disgyblion a staff Ysgol Gynradd Gorseinon i gartref newydd sbon ac roedd yn amlwg sut gall bod mewn llety addas at y diben ddal dychymyg y plant a chyffroi'u hathrawon."

Yn ystod Band B Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif mae Cyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru yn buddsoddi bron £150m i wella adeiladau ysgolion a chyfleusterau yn Abertawe.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd yn Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt ac YG Gŵyr ac mae'r adeiladau newydd yn datblygu'n dda ar gyfer yr Uned Cyfeirio Disgyblion ac YGG Tan-y-lan.

Gallwch ddilyn y cynnydd yn YGG Tirdeunaw trwy fynd ihttps://www.abertawe.gov.uk/prosiectYGGTirdeunaw

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM