Chwilio'r wefan
English
Fostering

Maethu a Mabwysiadau

Allech chi roi cartref i blentyn mewn angen?

Mae maethu a mabwysiadu'n ffyrdd gwahanol o ddarparu cartref i blentyn nad yw'n gallu byw gyda'i deulu ei hunan. Mae maethu'n drefniad dros dro lle rhennir y gofal am blentyn â'r awdurdod lleol, ac mae mabwysiadu'n drefniad cyfreithiol parhaol.

Woman and boy washing up together

Maethu Abertawe

Yn ailystyried eich gyrfa yn 2021? Mae Maethu Abertawe yn chwilio am ragor o ofalwyr ar gyfer arddegwyr.

Bae'r Gorllewin Mabwysiadu.

Mabwysiadu Bae'r Gorllewin

Mae timau mabwysiadau o gynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi dod at ei gilydd i ddarparu gwasanaeth mabwysiadu mwy a gwell.

ferch a bachgen.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Mabwysiadu a Maethu?

Mae'r termau 'Maethu' a 'Mabwysiadu' yn cael eu defnyddio gyda'i gilydd yn aml, ond maent yn cyfeirio at ddwy ffordd wahanol iawn o ofalu am blentyn...

Wedi'i bweru gan GOSS iCM