Chwilio'r wefan
English

Canmoliaeth y cyngor i fusnesau sy'n gwneud y peth iawn i amddiffyn eu cwsmeriaid

Mae chwe siop farbwr yn Abertawe wedi derbyn hysbysiadau gwella am fethu â chydymffurfio â rheoliadau COVID-19.

Swansea City Centre

Mae'r mwyafrif o fusnesau ar draws y ddinas yn gwneud eu gorau i gydymffurfio â'r rheoliadau newydd ond mae Cyngor Abertawe wedi rhybuddio y bydd yn cymryd camau gorfodi yn erbyn y rheini sy'n torri'r rheolau.

Cyflwynwyd yr hysbysiadau gwella i siop farbwr Four Brothers yn y Mwmbwls, barbwrJohnny Blades yn Nhreforys, Figaro's ar y Stryd Fawr ac ar Castle Street, Ozzy's ar St Helen's Road ac Ali's Barbers ar St Helen's Road.

Mae'n rhaid i bob un ohonynt ddarparu tystiolaeth o welliant erbyn dydd Mercher neu gellir cymryd camau gweithredu pellach.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Hoffwn ddiolch i'r mwyafrif helaeth o fusnesau yn y ddinas am gydymffurfio â'r rheolau. Er mwyn llacio'r cyfyngiadau symud, mae'n hanfodol ein bod ni i gyd yn chwarae ein rhan i leihau nifer yr achosion COVID-19. Mae gan fusnesau rôl hanfodol wrth wneud hynny.

"Mae'n dda gweld bod busnesau sy'n derbyn hysbysiadau gwella yn gwrando ar ein pryderon ac yn gweithredu arnynt. Tynnwyd hysbysiadau Aldi Llansamlet a Gorseinon yn ôl ar ôl iddynt ymateb yn gadarnhaol.

"Mae siopwyr yn y siopau wedi dweud eu bod yn falch a'u bod yn gallu gweld y gwelliannau."

"Gall unrhyw fusnes sy'n ansicr o'r rheolau neu sydd angen cyngor am gamau gweithredu maen nhw eisoes wedi'u rhoi ar waith gysylltu â'n timau trwyddedu neu safonau masnach am gyngor."

Ychwanegodd, "Byddwn yn parhau i weithio gyda busnesau i'w cynorthwyo ond byddwn yn cymryd camau cadarn lle gwelwn, mewn niferoedd bach, achosion o ddiffyg cydymffurfio amlwg, lle nad oes gennym unrhyw ddewis.

"Mae'r cyfyngiadau symud diweddaraf yn golygu ei bod hi bellach yn bwysicach nag erioed bod busnesau'n talu sylw i'r rheoliadau diweddaraf fel y gallwn gadw'r cyhoedd yn ddiogel a helpu i atal lledaeniad y feirws."

Os ydych yn fusnes ac mae angen cyngor arnoch, cysylltwch â'r tîm yn Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk a bydd aelod o'n tîm iechyd cyhoeddus yn gallu rhoi cyngor sy'n addas ar gyfer eich busnes.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM