Chwilio'r wefan
English

Ffordd wedi'i chau yng Ngŵyr yn sgîl pryder y gallai gwympo

Mae prif ffordd yng Ngŵyr wedi'i chau oherwydd mae perygl y gallai gwympo'n fuan.

new_council-logo

Mae'r A4118, South Gower Road, wedi'i chau i draffig rhwng Penmaen a'r troad oddi arni i Oxwich wrth i'r sefyllfa gael ei hasesu.

Mae arwyddion dargyfeirio'n cael eu rhoi ar waith i gyfeirio traffig drwy Gefn Bryn a North Gower Road.

Darganfuwyd y broblem heddiw wrth i beirianwyr geodechnegol archwilio'r rhan o'r ffordd ger Canolfan Saethyddiaeth Perriswood.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae uwch-swyddogion ac arbenigwyr yn asesu'r sefyllfa.

"Mae South Gower Road yn brif ffordd yng Ngŵyr felly rydym yn gwerthfawrogi'n llwyr yr anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi, ond diogelwch yw'r flaenoriaeth.

"Dengys canfyddiadau cychwynnol fod y tir o dan wyneb y ffordd wedi'i olchi i ffwrdd gan olygu bod perygl go iawn y gallai'r ffordd gwympo ar yr adeg hon.

"Er bod wyneb y ffordd yn edrych yn gadarn, credir bod y gwagle'n ehangu am led cyfan y ffordd, felly mae'n hanfodol nad oes traffig yn teithio arno.

"Byddwn yn rhoi'r diweddaraf i bobl cyn gynted ag y gallwn, ond mae'n bosib y bydd y ffordd ar gau am beth amser."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM