Chwilio'r wefan
English

Fish is the dish

Prosiect a arweinir gan y gymuned ac a gefnogir gan Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe yw Fish is the Dish, sy'n dysgu disgyblion ysgolion cynradd am bysgod, bwyd, maeth a chynaladwyedd.

Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme
Fish is the dish school scheme

Rhoddir cyfle i ysgolion cynradd ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phort Tywyn i gael gwersi bwyd môr arbennig am bysgod a physgod cregyn lleol a phwysigrwydd bwyta bwyd môr fel rhan o ddeiet iach a chytbwys. Mae'r rhaglen hon wedi derbyn arian gan Gronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn cymryd rhan cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM