Chwilio'r wefan
English

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 15 Hydref 2020

Y diweddaraf am resymau absenoldeb mewn perthynas â Coronafeirws.

Mae'n bwysig cofnodi pob absenoldeb sy'n ymwneud â Coronafeirws yn gywir, felly sefydlwyd codau er mwyn cofnodi absenoldebau a rhoi gwybod i reolwyr/penaethiaid.

Ar gyfer trefniadau absenoldebau arbennig:

Os gallwch gyrchu'r parth hunanwasanaeth, dylech gofnodi hwn trwy eich absenoldebau arfaethedig ar Oracle. Os nad oes gennych fynediad at Oracle, cwblhewch y ffurflen absenoldeb arbennig a'i rhoi i'ch rheolwr llinell i'w chadarnhau. Bydd angen ei hanfon i Dîm Trafodaethol y Gweithlu trwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost canlynol - Workforce.Transactional@abertawe.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cyfeiriwch y rhain at Ddesg Gymorth y Ganolfan Gwasanaethau trwy e-bostio ServiceCentreHelpdesk@abertawe.gov.uk

Dylai ysgolion barhau i gofnodi pob absenoldeb yn y taflenni misol yn unol â gweithdrefnau adrodd arferol, gan sicrhau bod y codau perthnasol wedi'u nodi pan fyddant yn cael eu dychwelyd.

Sylwer nad ddefnyddir CV - Gwarchod, CV - Diamddiffyn na CV - Beichiog mwyach, ac mae'r rhestr wedi'i diweddaru'n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae'r rhestr isod yn cynnwys y rhesymau diweddaraf:-

CV - Ar gael i weithio

CV - Asesiad risg - uchel

CV - Hunanynusu - Wedi'i gynghori/cysylltu

CV - Hunanynysu - aelwyd

CV - Hunanynysu - ysgol ar gau

CV - Hunanynysu - POD

CV - Wedi'i gyfarwyddo i weithio gartref

Wedi'i bweru gan GOSS iCM