Chwilio'r wefan
English

Gofalu am blentyn rydych eisoes yn ei adnabod

Gwybodaeth am Ofal Maeth Teuluoedd a Ffrindiau, Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig, maethu Preifat.

Maethu Teulu a Ffrindiau

Pan fo plentyn sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol yn byw gyda pherthynas neu ffrind yn lle cael ei leoli gyda gofalwyr maeth neu mewn llety preswyl, yr enw am y rhain yw "Gofalwyr Teulu a Ffrindiau".

Maethu Preifat

Ystyr maethu preifat yw pan fo plentyn dan 16 oed yn cael gofal gan rywun nad yw'n rhiant neu'n berthynas agos.

Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig

Mae Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig yn ffordd gyfreithiol o roi sefydlogrwydd hir dymor i blentyn na all ddychwelyd i fyw gyda'i rieni biolegol ac nid yw mabwysiadu'n briodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM