Chwilio'r wefan
English

Y cyfnod cyn y Nadolig yn cychwyn yn Abertawe gyda chyrhaeddiad yr Olwyn Fawr

Bydd y cyfnod cyn y Nadolig yn cychwyn yn Abertawe'r penwythnos hwn wrth i waith ddechrau i osod Pentref Alpaidd Nadoligaidd yng nghanol Parc yr Amgueddfa.

Christmas countdown 2020

Bydd Cyngor Abertawe, mewn cydweithrediad â phartneriaid, yn cynnig Nadolig diogel a llon y gaeaf hwn gyda goleuadau newydd, Marchnad y Nadolig, coed Nadolig yng nghanol y ddinas a Gorymdaith y Nadolig rithwir.

Bydd Castell Abertawe a Wind Street ymysg y tirnodau lleol sy'n cael eu goleuo fel rhan o'r atyniadau Nadoligaidd a drefnir ar gyfer y cyfnod cyn y Nadolig, sy'n dechrau o ganol mis Tachwedd.

Bydd Sayers Events - partner cyflwyno'r cyngor ar gyfer yr atyniad blynyddol ym Mharc yr Amgueddfa - yn cyrraedd y safle'r penwythnos hwn i ddechrau ar y gwaith o osod yr Olwyn Fawr cyn i'r Pentref Alpaidd Nadoligaidd newydd.

Ac er na fydd Gorymdaith y Nadolig eleni oherwydd cyfyngiadau COVID-19, caiff Gorymdaith y Nadolig rithwir ei darlledu ar 15 Tachwedd cyn cynnau goleuadau'r Nadolig y diwrnod canlynol.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod y cyngor yn sicrhau y bydd digon o hwyl yr ŵyl ar gael wrth helpu i gadw pawb yn ddiogel dros y Nadolig.

Meddai, "Mae'r cyfyngiadau COVID a'r angen i gadw pellter cymdeithasol yn golygu y bu'n rhaid i ni baratoi dathliadau gwahanol eleni i sicrhau bod pawb yn ddiogel.

"Ond mae gennym raglen gyffrous o ddigwyddiadau ac atyniadau i helpu Abertawe i ddathlu'r Nadolig yn ddiogel.

"Byddwn yn goleuo canol y ddinas gyda chynllun goleuadau newydd, gan gynnwys rhai nodweddion ychwanegol ar Ffordd y Brenin ac adeilad McDonald's ar gornel Sgwâr y Castell. Hefyd, bydd dwy goeden Nadolig, un yn Sgwâr y Castell ac un ar ben Ffordd y Brenin ger Gwesty'r Dragon."

Ychwanegodd y Cyng. Francis-Davies, "Yn ychwanegol, bydd Marchnad y Nadolig draddodiadol sy'n ddiogel o ran COVID ar Oxford Street ac o'i chwmpas, gyda stondinau'n cynnig amrywiaeth o anrhegion, danteithion, a bwyd a diod Nadoligaidd.

"Yn amlwg, ni allwn gynnal Gorymdaith y Nadolig eleni oherwydd y pandemig. Ein bwriad yw dychwelyd yn 2021 gyda sioe arbennig a fydd yn dilyn y digwyddiad anhygoel a gawsom y llynedd.

"Yn y cyfamser, byddwn yn cynnal Gorymdaith y Nadolig rithwir ar-lein eleni fel y gall pawb fwynhau'r orymdaith yng nghysur eu cartrefi eu hunain."

Er na fydd Gwledd y Gaeaf ar y Glannau'n bosib eleni, bydd ein partneriaid, Sayers Events, yn datblygu Pentref Alpaidd Nadoligaidd a fydd yn cynnig nifer o atyniadau a chyfleoedd i flasu bwydydd Nadoligaidd. Bydd yn cynnwys llwybr sglefrio iâ drwy goetir Nadoligaidd yn lle'r llyn iâ arferol, yn ogystal ag Olwyn Fawr nodedig sy'n cael ei gosod o'r penwythnos hwn.

Caniateir ar gyfer gweithgarwch adeiladu yn ystod cyfnod atal byr Llywodraeth Cymru, felly bydd Sayers ar safle Parc yr Amgueddfa o'r penwythnos hwn i sicrhau bod y Pentref Alpaidd.

Mae'r holl drefniadau ar gyfer y cyfnod cyn y Nadolig yn cael eu rhoi ar waith yn unol â rheoliadau presennol COVID-19 a bydd yr holl atyniadau'n cydymffurfio ag unrhyw drefniadau newydd a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru ar ôl 9 Tachwedd.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Gan weithredu yn ôl y canllawiau, rydym yn bwriadu gwneud popeth y gallwn i helpu i wneud y Nadolig yn adeg lawen i'n preswylwyr wrth gadw pawb yn ddiogel."

I gael y diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn Abertawe'r Nadolig hwn, ewch i joiobaeabertawe.com

Wedi'i bweru gan GOSS iCM